ПРАВОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ В ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Бондаренко Олександра Едуардівна

студентка 1-го курсу факультету адвокатури
Національного університету «Одеська юридична академія»

З кожним роком роль інформаційних та інтернет технологій зростає в усіх сферах життя. Зараз активно розвиваються інформаційно-пошукові системи, онлайн-консультації, інтернет-ресурси та бази даних, що значно полегшує роботу як правовиків, посадових осіб органів державної влади, так і звичайних громадян. Це обумовлює актуальність даної теми.

Метою роботи є аналіз існуючих правових інформаційно-пошукових систем, їх порівняння, виявлення переваг та недоліків, призначення та зміст кожної.

Доцільне використання та якісні результати інформаційного пошуку – це запорука своєчасного вирішення багатьох правових питань і задач, оскільки існують великі обсяги інформації та різноманітні юридичні джерела. Інформаційно-пошукова система (ІПС) – це сукупність методів і засобів, призначених для зберігання та пошуку документів, відомостей про них чи певних фактів. Процес визначення пошукового образу необхідного документа називається індексуванням і здійснюється за стислими описами документів.

До найпопулярніших вітчизняних правових інформаційно-пошукових систем належать «Ліга: Закон», «Нормативні акти України» та «Експерт-Юрист».

Програма «Ліга: Закон» існує у двох версіях: «Стандарт» і «Професіонал», відмінність між якими полягає у обсязі функцій та інформації. В системі, окрім повної бази нормативно-правових актів України, містяться різноманітні документи з бухгалтерського обліку, оподаткування, господарської діяльності, а також договори і форми їх заповнення.

Існує 4 види інформаційно-пошукової системи «Ліга: Закон»:

 1. Ліга: Закон Класик – класична форма пошукової системи, що включає всі нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, зареєстровані в Міністерстві юстиції документи міністерств та відомств. Система оновлюється щоденно.
 2. Ліга: Закон Бізнес – містить інформацію про господарську і адміністративну діяльність компаній, бізнес-центрів, види і форми заповнення договорів, професійні терміни. Дана ІПС оновлюється 1 раз на тиждень.
 3. Ліга: Закон Професіонал – дає можливість створити власні спеціалізовані збірки,  аналізувати документи в 16-ти інформаційно-пошукових базах даних. Оновлюється щоденно.
 4. Ліга Закон Еліт – включає в себе вся бази даних системи «Ліга: Закон» з максимальним збереженням всіх функціональних можливостей, в тому числі і щоденне оновлення [1].

Однією з особливостей правової інформаційно-пошукової системи «Нормативні акти України» є її реалізація українською, російською, англійською мовами. До бази даних цієї ІПС входять: нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, зареєстровані в Міністерстві юстиція документи міністерств та відомств, нормативні акти місцевих органів влади; міжнародні угоди; тексти прийнятих, але не підписаних законів; чинні нормативні акти УРСР і СРСР; судова практика; рішення, висновки, ухвали, постанови судової гілки влади; консультації, роз’яснення, погляди; статті, довідники, публікації, словники термінів, таблиці тощо.

База даних «Нормативні акти України» має ієрархічну структуру, тобто документи систематизуються за певним критерієм: тип, тематика, офіційні публікації, хронологія. Відсортувати джерела можна власноруч за певним реквізитом, і навіть зберегти їх у власній базі. Оновлення системи відбувається раз на тиждень [2].

Інформаційно-пошукова система «Експерт-Юрист» є досить швидка, вона має зрозумілий та зручний інтерфейс і оновлюється щотижнево. Систематизація нормативних актів відбувається у каталоги:

 • каталог органів-видавців включає в себе більше 200 органів законодавчої, виконавчої, судової влади, ряд неурядових організацій України, а також органи УРСР, СРСР, країн СНД і міжнародні органи, яким належить авторство нормативних актів;
 • каталог типів складається з більше 80 груп, які об’єднують документи в залежності від їх походження і призначення (Конституція, закони, постанови, укази, договори, положення, рішення, меморандуми, конвенції та інші);
 • каталог тем містить перелік з понад 850 різних галузей законодавства (таких як бюджетно-фінансова сфера, зовнішня політика, кримінальне, адміністративне та цивільне право, оборона, національна безпека і правопорядок і ін.);
 • хронологічний каталог по роках і місяцях представляє собою дерево з відображенням документів за датою прийняття.

Крім основної законодавчої інформації в програмі є термінологічний словник, в якому у доступній формі пояснюється значення юридичних термінів, визначених у законодавстві; шаблони типових форм і зразків документів, що застосовуються в таких сферах як цивільне, сімейне, трудове, торгове, господарське, земельне, економічне, право та інші; статті та аналітичні матеріали на теми ліцензування, патентування, страхування, підприємницької та інших видів діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків та інші теми з кращих періодичних видань України; матеріали судових рішень, висновків, постанов, а також офіційні нормативні акти вищих судових органів [3].

  Підводячи підсумки аналізу, можна виділити такі особливості кожної ІПС: «Ліга-Закон» існує у двох версіях: «Стандарт» і «Професіонал». В системі окрім повної бази нормативно-правових актів України, містяться різноманітні документи з бухгалтерського обліку, оподаткування, господарської діяльності; «Нормативні акти України» – має ієрархічну структуру, тобто документи систематизуються за певним критерієм, відсортувати джерела можна власноруч за певним реквізитом, зберегти у власній базі, реалізується українською, російською, англійською мовами. «Експерт-юрист» має найбільш зрозумілий та зручний інтерфейс, систематизацію нормативних актів у каталоги. Проте, беручи за критерій для порівняння регулярність оновлення, найкращою ІПС є «Ліга: Закон», яка на відміну від інших оновлюється щоденно. Недоліками усіх інформаційно-пошукових систем є часта невідповідність результатів пошуку створеному запиту. Для досягнення більш точного результату доводиться використовувати додаткові пошукові запити і застосовувати прийоми для перетворення словосполучень таким чином, щоб система вивела більш підходящі дані. Для досягнення кращого результату необхідно знати можливості усіх систем і максимально ефективно використовувати ту чи іншу інформаційно-пошукової систему залежно від конкретного випадку.

Список використаної літератури:

 1. Пошукові системи та правові інформаційно-пошукові системи. – 2014р. Електронний ресурс // Режим доступу: http://studopedia.su/14_57395_poshukovi-sistemi-ta-pravovi-informatsiyno-poshukovi-sistemi.html
 2. Правові інформаційно-пошукові системи. – 2016р. Електронний ресурс // Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5776467/
 3. Довідкові правові інформаційно-пошукові системи. – 2015р. Електронний ресурс // Режим доступу: http://stud.com.ua/54467/informatika/dovidkovi_ pravovi_informatsiyno_poshukovi_sistemi
Вы здесь: Home Доклады конференции Бондаренко О.Е. ПРАВОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ В ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ