ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Воронцова Влада Олександрівна

студентка 2-го курсу соціально-правового факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Робота в правовій сфері пов'язана з використанням великої кількості документів і картотек ,тому для юриста надзвичайно корисним є вміння швидко зорієнтуватися і вибрати з великого обсягу інформації необхідні для них відомості. Актуальність цієї теми полягає у тому, що у правовій діяльності юристів інфoрмaцiйнi технології відіграють допоміжної.

Завдяки інформаційним технологіям вирішуються багато завдань, наприклад: підготовка ділових паперів і нотаріальних актів за допомогою текстового процесора; друк стандартних листів з використанням шаблонів і картотеки клієнтів; тематичний пошук у базі даних; створення електронних картотек, сортування та пошук записів, підготовка звітів; використання електронних таблиць для розрахунку статистичних показників структури, інтенсивності та динаміки правопорушень; зображення статистичних показників у вигляді графіків і діаграм.

Крім того, юриспруденція займається питаннями , такими як:

Таким чином, інформаційні технології прямо або побічно пов'язані з юриспруденцією.

Багато хто задається питанням: «Які дві можливості надають сучасні інформаційні технології (ІТ) юристу?». Тут можна надати декілька відповідей.

По-перше, всі переваги використання комп'ютерної технологій поширюються на юристів в тій же мірі, що і на представників інших професій. Швидке отримання інформації через Інтернет , зручність створення і редагування документів в електронному вигляді, застосування баз даних і систем електронного документообігу. Всі ці плюси в повній мірі використовуються юристами. Багато аудиторських та юридичних контор в якості робочого інструменту надають у відрядження співробітникам ноутбук, оскільки обмінюватися електронною кореспонденцією набагато швидше і зручніше, ніж звичайними листами і це робить роботу юриста набагато продуктивніше.

По-друге, існує спеціалізоване ПЗ, яке розроблене спеціально для юристів. Це довідкові правові системи ( ДПС ). Саме ці програми фактично зробили революцію та докорінно змінили методи роботи з законодавством, а також значно розширили можливості для його аналізу.

ДПС – це комп'ютерна програма з законодавством, в якій окрім наявності бази даних з текстами нормативних актів, ще міститься безліч супутньої довідкової юридичної та економічної інформації. Сьогодні кількість різних систем по вітчизняному праву вимірюється десятками, найпоширенішими з яких є «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», «Еталон» та «ЮСИС» [1].

Звичайно, можна знайти і аргументи «ПРОТИ»: психологічний бар'єр, пов'язаний з відходом від класичних паперових процедур; юридичні суперечності, пов'язані з одночасним існуванням на певному етапі паперового і електронного документообігів; тимчасове падіння літературної якості документів.

Аналізуючи комплекс переваг та недоліків, неважко зрозуміти, що переваг не просто більше, вони створюють значні можливості для організаційного розвитку та підвищення ефективності робочого процесу, а недоліки є лише тимчасовими, суб'єктивними складностями, які при потребі нескладно подолати.

Останнім часом комп'ютер став основним робочим інструментом юриста. Незалежно від сфери діяльності юриста, йому доводиться проводити за ним багато часу,  складаючи процесуальні документи,  договори,  схеми, презентації тощо. Тому, від вміння юриста користуватися  комп'ютерною технікою в деякій мірі залежить і ефективність його роботи [2].

Будь-який юрист повинен вміти швидко і якісно скласти необхідні документи. Варто також зауважити , що освоєння методу сліпого друку, як правило, значно полегшує технічну частину роботи.

Юрист повинен володіти навичками пошуку інформації в інтернет, враховуючи те, що на його комп'ютері часто зберігатися конфіденційна інформація, дотримуватися загальних рекомендацій  щодо захисту даних.

Також спеціаліст в галузі юриспруденції повинен вміти працювати з електронними таблицями (MS Excel), програми для складання презентацій та схем (MS Power Point, MS Visio та ін), програми для сканування та перекладу тексту (FineReader, Ruta Plaj, Lingvo та ін.) Наприклад, судовому юристу варто освоїти програму MS Excel або її аналог, так як вона суттєво спрощує проведення розрахунків [3].

Отже, комп'ютери та спеціалізовані правові програми дозволяють фахівцям у галузі юриспруденції швидко реагувати на мало не щодня змінюються законодавчих актів.  Але потрібно ініціювати ідею впровадження програм, які допоможуть спеціалістам в галузі юриспруденції сумлінно виконувати свою роботу.

Список використаної літератури:

  1. Немец К.А. Информационное взаимодействие природных и социальных систем. – Х, 2015 – 358c.
  2. Даємо законам раду // Юридична газета. – 2016 . – № 13(73) від 14 липня.
  3. Багров Н.В. География в информационном мире. – Симферополь, 2014. – 265 c.