АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Марічану Кристина Дмитрівна

студентка 1-го курсу факультету адвокатури
Національного університету «Одеська юридична академія»

В еру комп'ютерних технологій величезні потоки соціально-правової інформації, що обрушуються на адвоката, постійно вимагають від нього володіння сучасними інформаційними технологіями (ІТ). У професійній діяльності адвокат використовує різноманітні досягнення комп'ютерних технологій, починаючи від простих програм і пристроїв, закінчуючи складними логічними програмами і технологіями. Робота адвоката вимагає від нього, щоб він був у курсі всіх змін у законодавстві. Таку можливість дають довідково-правові системи або інформаційно-правові системи, які істотно підвищують ефективність надання правових послуг адвокатів при вирішенні юридичних питань. Вивчення таких методів, а також аналіз роботи адвоката із застосуванням нових інформаційних технологій і систем зараз і в майбутньому, вплив ІТ на якість наданої юридичної допомоги робить дану роботу актуальною.

Мета дослідження полягає в дослідженні ІТ, які вже використовуються в роботі адвоката, аналізу завдань які вирішуються за їх допомогою, а також дослідженню можливостей використання високотехнологічних програм у прийнятті важливих рішень.

Практично всі економічно розвинені країни мають довідкові правові системи. У США це WRU, LEXIS, WESTLAW, JURIS, FLITE; у Великобританії – INFOLEX, PRESTEL, POLIS, LEXIS , UML; в Італії –ITALGUIRE, ENLEX; у Бельгії – Credos; у Німеччині – Система Бундестагу, JURIS, LEXinform, NОMОS DATA POOL; в Австрії – RDB; в Канаді – DATUM; у Фінляндії – Finlex; у Франції – Bpwin, IRETIV, CEDIJ, JURISDATA, SINDONI і т.д.

Так, продуктом розвитку ІТ, який можна використовувати в адвокатській діяльності це методи моделювання бізнес процесів (БП) за допомогою системи BPwin. Класичним методом процесного підходу до управління БП є метод SADT (Structured Analysis and Design Technique) і його більш сучасний різновид IDEF0 (Integrated DEFinition). Результатом застосування методу SADT (IDEF0) є модель, яка складається з діаграм, фрагментів текстів і глосарію, мають посилання один на одного. Як потужна і стандартизована мова моделювання UML являє собою більш зручний спосіб проектування ніж BPwin. На відміну від BPwin, мова програмування UML володіє зручним і сучасним інтерфейсом, він більш об'єктивно орієнтований, завдяки чому дозволяє описати систему практично з усіх точок зору. Порівняно новим і перспективним напрямком використання інформаційних технологій в адвокатській діяльності є експертні системи, що відносяться до систем штучного інтелекту (ШІ). Експертні системи (ЕС) це комп'ютерні системи, здатні частково замінити фахівця-експерта у вирішенні проблемної ситуації.

Однією з перших юридичних ЕС була JUDITH розроблена в 1975 р, що дозволяє юристам отримувати експертні висновки по цивільних справах. ANALYSIS SYSTEM допомагає адвокатам проводити юридичний аналіз справ про умисні дії. На сьогоднішній день система представляє свої висновки, включаючи логіку, на якій вони засновані. Вона обґрунтовує свої висновки посиланнями на судові рішення і допоміжні законодавчі документи.

З розвитком ІТ, одним з пріоритетних завдань держави, стає також перехід до формування електронного уряду (ЕУ) або електронної держави (ЕД). Основна мета створення електронної держави, це зробити його більш доступним для громадян, більш ефективним і більш підзвітним. Формування ЕД позитивно позначається і на роботі адвоката. Завдяки знанням ІТ, адвокат відправляє запити, отримує різні документи, у разі порушення прав клієнта, звертається до керівника держоргану зі скаргою, реєструє юридичні особи та авторські права, отримує всякі ліцензії та дозволи для роду діяльності для клієнтів.

Можна зробити висновок про те, що використання не тільки звичайних ІТ, але і високих технологій, покликані допомогти адвокату в технічній стороні професійної діяльності. Такі технології являють собою найбільш високорозвинені способи зміни стану інформації, тісно пов'язані з науковими фундаментальними відкриттями і засновані на використанні праці фахівців високої кваліфікації. Володіючи знаннями і навичками роботи з такими системами, адвокат може отримати альтернативні рішення юридичної проблеми, заощадити час для їх аналізу і вибору остаточного правильного рішення. А це позитивно може відбитися на якості надання юридичних послуг. Отже, ми приходимо до висновку: ІТ для адвоката мають важливе значення і з точки зору використання їх у своїй роботі, і з точки зору ведення справ пов'язаних з правопорушеннями у сфері ІТ. Такі технології повинні впроваджуватися і в адвокатську діяльність України, для ефективного надання юридичних послуг. Адвокатська діяльність - кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус адвоката, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод та інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя. Застосування високих технологій у адвокатській діяльності дозволяє удосконалити механізми управління суспільним устроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Стрімкий розвиток ІТ у світі дає можливість прогнозувати що, в недалекому майбутньому адвокати почнуть працювати з високорозвиненими логічними комп'ютерними програмами для прийняття правового рішення на основі штучного інтелекту. 

Список використаної літератури:

  1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 1702-VII від 14.10.2014 // ВВР. –  2014; № 1404-VIII від 02.06.2016 // ВВР. – 2016.
  2. Сучасні інформаційні технології в діловодстві . [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://m.stud.com.ua/21888/dokumentoznavstvo/suchasni_ informatsiyni _tehnologiyi_dilovodstvi#353.
  3. Роль інформаційних технологій у професійній діяльності адвоката [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ukrbukva.net/96881-Rol-informacionnyh-tehnologiiy-v-professional-noiy-deyatel-nosti-advokata.html.
Вы здесь: Home Доклады конференции Марічану К. Д. АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ