ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУДАХ УКРАЇНИ

Мороз Ірина Юріївна

студентка 1-го курсу судово-адміністративного факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Сьогодні як ніколи інформаційне забезпечення судів України є нагальною необхідністю. Інформаційне забезпечення судів сприяє дотриманню головних принципів правосуддя, а саме гласність та відкритість. Водночас вступ України до Європейського Союзу неможливий без впровадження міжнародних стандартів обміну правовою інформацією (включаючи судову) в електронному вигляді через Інтернет. Саме тому вважаю, що тема моєї роботи є досить актуальна.

Метою моєї роботи є звернення величезного загалу до необхідності проведення повної автоматизації у судах України на всіх рівнях.

Інформаційні технології в судах можна розмежувати на такі категорії: система електронного документообігу;  система аудіо- та відеозапису судового процесів;  системи відеоконференцзв'язку; технологія «Відкритий суд».

Незважаючи не те, що усі вищезазначені технології запровадженні у наших судах, а саме система технічної фіксації та протоколювання судового процесу «SRS Femida» (існує також Єдиний державний реєстр судових рішень), проте вони перебувають на стадії всезагального впровадження та розвитку [1, c. 42].

Слід зазначити, що деякі системи аудіо-запису та протоколювання, що використовуються наразі в судах України, не забезпечують багатоканального запису, а саме не менше 4 каналів запису функції транскрибування, як цього потребують міжнародні норми. Крім того, записи, здійснені такими системами, не захищені від редагування, монтажу і перезапису зі зміненим змістом, тобто є можливість їх часткової або повної фальсифікації без можливості перевірки легітимності.

Найбільш обмеженим є застосування системи відеоконференцзв'язку та технології «Відкритий суд». Технологія «Відкритий суд» створена для забезпечення контролю громадськості за справедливістю судочинства розроблена система аудіо та відео трансляції судового процесу в реальному часі через Інтернет, що дозволяє підвищити відповідальність суддів. Безпосередньо реалізує принцип гласності та відкритості судового процесу. В багатьох державах «Відкритий суд» функціонує постійно та без обмежень, в Україні на даному етапі знаходиться у розвитку. Ця технологія передбачає можливість перегляду судового процесу в он-лайн режимі через мережу Інтернет. Використовується у судах США, Російської Федерації. Проте існують так звані електронні суди, в яких увесь судовий процес від подачі до рішення у справі відбувається в електронному вигляді, в сторони можуть практично в режимі он-лайн спостерігати за перебігом справи, ця система також значно зекономить наш час. Я вважаю, що в Україні необхідно забезпечити максимальну відкритість інформації в суді, шляхом її розміщення на відповідному веб-сайті в мережі Інтернет [2, c. 106].

Україна вже зробила крок  на зустріч інформаційному забезпеченні судів, проте лише повна реалізація цих кроків дасть можливість суттєво підвищити прозорість діяльності судів, зменшити випадки судової тяганини , сприятиме підвищенню відповідальності в діяльності суддів та працівників апарату суду, дасть змогу на належному рівні організувати процес  ознайомлення сторін з матеріалами справи. Всі ці заходи  призведуть до підвищення якості правосуддя та відновлення довіри суспільства до діяльності судів.

Також варто ввести в користування Комплексу технічних засобів для захисту свідків «SRS Anonymity System».  Апаратно-програмний комплекс «SRS Anonymity System» призначений для забезпечення невпізнання захищається особи при дачі показань вході судового процесу шляхом зміни його голосу без можливості відновлення. Використовуючи цей комплекс суд має можливість позбутися  таких випадків як відмова та ухилення потерпілих і свідків від участі в кримінальному судочинстві Ця система успішно застосовується в Російській Федерації, Казахстані.Варто запроваджувати оновленні та більш захищені програми Digital Court Recording Systems та Megapolis. DocNet.

Megapolis.DocNet – це універсальне рішення, яке дозволяє організувати систему електронного документообігу в компаніях будь-якого рівня і різних галузей діяльності. Її  головне завдання – зробити електронний документообіг простою доступною, тим самим допомагаючи суду  піднятися на якісно новий рівень. Реалізовується  ця програма в України, Казахстані і Азербайджані. 

Інформаційні зв’язки судів не обмежуються використанням розподілених баз даних та передаванням електронних документів. Ілюстрацією до цього твердження є система відеоконференцзв’язку для дистанційної участі засуджених у судових засіданнях.  При цьому використовуючи цю програму зникає ряд проблем, пов’язаних з організацією конвоювання засуджених зі слідчих ізоляторів, охороною у суді та оплатою витрат на доставку засуджених до місця розгляду справи. Ця проблема вирішується на основі використання ІКТ, що відповідає міжнародній практиці і не суперечить закону.

Отже, саме введення в відеоконференцзв’язку у  постійне використання стане кроком вперед у веденні українського судового процесу, який зменшить затрати та пришвидшить розгляд судових справ. Також, узагальнивши, досвід зарубіжних держав у впровадженні інформаційних технологій в судову діяльність, необхідно скорішими темпами впроваджувати нові тенденції щодо застосування комплексного, цілісного підходу модернізації  судової системи, забезпечення взаємодії усіх елементів судових, правоохоронних та правозахисних органів, а саме: централізації даних в межах країни, побудови державної мережевої інфраструктури, застосування автоматизованих систем діловодства та електронного документообігу, систем аудіо та відео фіксації, систем захисту свідка, відеоконференцсистем, систем управління речовими доказами. Таким чином повинно формуватися цілісне інформаційне середовище для злагодженої системи як судових органів, так і досудових органів слідства.

Список використаної літератури:

  1. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяль­ності: Навч. посібник. – 2003. – С.42.
  2. Інформаційні технології в судах //  Юридичний журнал. – 04 (106). – 2015.
Вы здесь: Home Доклады конференции Мороз І. Ю. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУДАХ УКРАЇНИ