Біліченко Олена Василівна

студентка 1-го курсу факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

 

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ. РОЛЬ ЗМІ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ця стаття присвячена такому важливому праву, як право на інформацію, та впливу ЗМІ на формування суспільства. Отож, я вважаю, що ця проблема є значущою, адже право на інформацію є одним із фундаментальних прав, яке забезпечує розвиток особистості, функціонування правової держави, розвиток та становлення громадянського суспільства, і є передумовою існування демократичного устрою держави. Комплекс питань, пов’язаних із правом на інформацію, власне, наявністю чи відсутністю таких прав, визначає рівень демократичності суспільства, дотримання загальновизнаних у світі прав і свобод людини та громадянина [1].

Відповідно до Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Але реалізація цього права не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб [2, розділ 1, стаття 5]. Тобто, свобода інформації є невід’ємною частиною основного права на свободу вираження поглядів та думок, яке включає в себе можливість шукати, отримувати та передавати інформацію та ідеї через будь-які засоби масової інформації й незалежно від кордонів.

Говорячи про інформацію, варто зазначити, що ефективним засобом її розповсюдження є ЗМІ. Беручи до уваги Закон України «Про інформацію», засоби масової інформації - засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації[2, розділ 3, стаття 22]. ЗМІ відіграють дуже важливу роль у побудові інформаційного суспільства та в організації громадської думки. Мільйони людей дивляться телевізор і читають газети у вільний час. Більшість людей не можуть обійтися без журналів в метро або під час обідньої перерви. Телебачення також домінує в житті сім'ї більшу частину часу - це звичка, якій не кожен протистоїть. Тому й, пропоную конкретніше розглянути роль ЗМІ у житті суспільства.

По-перше, засоби масової інформації можуть розширити кругозір думки. Більшість людей, які живуть у традиційних суспільствах вважають, що засоби масової інформації мають надзвичайні сили, оскільки вони можуть зробити так, щоб людина могла бачити і знати місця, які ніколи не відвідувала, і знати людей, яких ніколи не зустрічала. ЗМІ допомогли людям розпізнати країни, що розвиваються, дізнатися про життя інших людей, щоб здобути новий світогляд у своєму житті. Засоби масової інформації можуть бути способом до переходу від традиційних суспільств до сучасного суспільства.

По-друге, вони представляють собою найбільш доступне, економічно ефективне і широко розповсюджене джерело інформації та платформу для висловлення. Також засоби масової інформації допомагають людям залишатися в курсі та поінформованості про різні новини, події, соціальні заходи, спосіб життя, розваги та рекламу незалежно від місця перебування та розташування. Крім того, ЗМІ - це сховище інформації. Він виховує людей щоденно або нові одкровення.

Отож, без засобів масової інформації люди не обходяться, адже через них дуже легко та швидко можна знайти інформацію, тому вони й мають можливість бути на високому рівні. Таким чином, можна зробити висновок, що засоби масової інформації впливають на формування життя людей. Однак вони можуть мати як позитивний, так і негативний характер щодо життя та розуму людей, й це залежить від інтелектуальності особи, як вона сприймає ті чи інші дані.

Список використаних джерел

  1. Право на інформацію [Електронний ресурс] –URL: http://www.solor.gov.ua/info/19/5863. – Дата звернення: 29.04.2020 р.
  2. Про інформацію: Закон України від 02.10.1995 №2658-ХІІ-ВР в редакції від 13.01.2011 р. //Офіційний вісник України - 2011 р. - №10. - Ст. 445.

Науковий керівник: д.ю.н., доцент Чанишев Р.І.

Вы здесь: Home Доклады конференции Доклады V конференции "Информатизация общества: проблемы и перспективы" (2020 г.) Біліченко О.В. ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ. РОЛЬ ЗМІ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА