Воробйова К. О.
студентка 2-го курсу факультету підготовки слідчих ОВС НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ В УКРАЇНІ