Гайдаєнко Д.Д.
студентка 1-го курсу факультету міжнародно-правових відносин НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Задерейко О.В.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕКЛАМИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ СВІТОВОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ