Король В.В.
студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОМПЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ