Кострич М. П.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ