Кулібаба О.О.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету  НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗВІТУВАННІ

Надання електронних сервісів та перехід до зручного, швидшого і економнішого безпаперового документообігу дозволили реформувати формат відносин з платниками податків, завдяки якому скорочуються фінансові та часові витрати, підвищується оперативність та якість звітності, зникає потреба безпосереднього спілкування з працівниками податкових органів як порука зниження корупційних ризиків.

Криптографічний захист електронних документів при їх передаванні відкритими каналами дозволяє мінімізувати фінансові ризики за рахунок підвищення конфіденційності інформаційного обміну документами, оскільки такі документи підписують електронним цифровим підписом (ЕЦП).

З метою дотримання вимог чинного законодавства, впровадження безпаперових технологій подання податкової звітності в електронній формі було затверджено Інструкцію з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку та Примірний договір про визнання електронних документів (Наказ ДПА України від 10.04.08 № 233 «Про подання електронної податкової звітності»). Крім того, було  укладено договори про співпрацю з акредитованими центрами сертифікації ключів (АЦСК). Дані АЦСК відповідно до статті 9 Закону України «Про електронний цифровий підпис» пройшли акредитацію у центральному засвідчувальному органі, який визначений Кабінетом Міністрів України та мають право надавати послуги ЕЦП.

ЕЦП може використовуватись юридичними та фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документові юридичної сили. Документ підписується ЕЦП за допомогою особистого ключа ЕЦП, який існує в одному екземплярі лише у його власника. Цьому особистому ключу відповідає відкритий ключ, за допомогою якого можна перевірити відповідність ЕЦП її власнику. Особистий ключ ЕЦП формується на підставі абсолютно випадкових чисел і є унікальною послідовністю символів довжиною 264 біти, а відкритий ключ обчислюється на базі особистого ключа ЕЦП таким чином, щоб одержати другий з першого було неможливо. Особистий ключ необхідно зберігати в таємниці, адже будь-хто, хто дізнається його, зможе підробити ЕЦП (Електронний цифровий підпис. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://wiki.ics.gov.ua. – Назва з екрану).

ЕЦП володіє всіма основними функціями особистого підпису:

  • засвідчує те, що отриманий документ надійшов від особи, яка його підписала;
  • гарантує цілісність та захист від викривлення підписаного документа;
  • не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитись від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього документу (Електронний цифровий підпис. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrcc.com/ua/ecp. – Назва з екрану).

Для подання податкової звітності в електронному вигляді до податкових органів підприємцям необхідно:

  1. звернутись до державної податкової інспекції (ДПІ) за місцем реєстрації або для фізичних осіб за місцем проживання щодо укладення договору про визнання електронних документів. Договір можна укласти як в паперовому, так і в електронному вигляді. Текст примірного договору про визнання електронних документів, можна завантажити з офіційного web-сайту Державної податкової системи (ДПС) України чи регіональних ДПС;
  2. в будь-якому представництві Центру сертифікації ключів (перелік представництв АЦСК розміщено на сайті в рубриці «Контакти») безкоштовно отримати посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП. Для цього слід прийти зі своїм носієм інформації (змінним флеш-носієм, оптичним носієм CD/DVD для запису, захищеним носієм ключової інформації тощо). Термін дії особистого ключа становить один рік від моменту отримання;
  3. надати до ДПІ паперові та електронні копії сертифікатів відкритих ключів посадових осіб платника податків та електронної печатки;
  4. вільно скачати з сайту ДПС України та встановити на свій комп’ютер спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкової звітності. 

Значну популярність електронної звітності серед платників експерти податкової пов’язують зі зручністю сервісу, який дає змогу підприємцеві не з’являтися до інспекції навіть раз на квартал для подання звітності, а відправляти документацію через Інтернет (Електронне звітування до податкової стає все більш популярним серед малого та середнього бізнесу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/­media-tsentr/novini/print-78480.html. – Назва з екрану). Більше того, для платників податків електронна процедура подання податкової звітності не тільки економить час, а й сприяє зниженню помилок при заповненні податкових декларацій, полегшуючи підготовку, подання звітності та сплату податків. Разом з тим, електронна система декларування та сплати податків є зручною не тільки платникам податків, а й  вигідна владі. Для податкової служби електронне подання звітності полегшує навантаження і знижує операційні витрати – такі як витрати на збір, зберігання та обробку податкових декларацій. При цьому обидві сторони – і бізнес і влада – виграють від зниження потенційних ризиків корупції, які значно вищі при більш частих контактах підприємців з податківцями (Співавтор Doing Business радить Україні не знижувати податків, а спростити їхнє адміністрування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newsru.ua/­finance­/­doing_business.html. – Назва з екрану).

Слід зазначити те, що реформування податкової системи України, впровадження нових електронних сервісів, спрощення процедур реєстрації та ряд інших заходів не обійшли увагою авторитетних міжнародних експертів та позитивно відзначилися у нашій країні. Так, за результатами оцінки легкості ведення бізнесу «Doing Business – 2013», що проводиться Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), рейтингова оцінка України в порівнянні з попереднім роком покращилася на 15 позицій. Ця динаміка була зумовлена в тому числі поліпшенням позицій держави по критерію “оподаткування” (рейтинг Paying Taxes) на 18 пунктів.

Цей рейтинг є своєрідним барометром інвестиційного клімату країни, на який орієнтується іноземний бізнес, вибираючи найбільш перспективні майданчики для розміщення бізнесу та інвестицій, а міжнародні інституції – при виборі партнерів для співпраці. Тож на податкову чекає велика робота щодо покращення податкових умов. У зв’язку з цим, зараз основними напрямами податкової політики обрано вдо­сконалення системи адміністрування податків і зборів, зокрема, широкомасштабне впровадження електронних сервісів обслуговування і супроводу платників податків, стимулювання інвестиційного клімату, спрямованого на зростання економіки.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Кулібаба О.О., студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА" Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗВІТУВАННІ