Кулібаба О.О.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету  НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗВІТУВАННІ