Литус А.О.
студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ