Пащенко А.С.
студентка 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОДАТКОВОГО ЗВІТУВАННЯ