Рачкелюк Б.Ю.
студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА" 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ