Савчук В.В.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Якутко В.Ф.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В УКРАЇНІ