Ілечко Н.А.
студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

ТАЄМНИЦЯ СЛІДСТВА ТА СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ