Парицька О.О. 
студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.ю.н. Чанишев Р.І.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОСЛЕ ШРЕДЕРА