Фесенко Ю.А.
студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.ю.н. Чанишев Р.І.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПИРАТСТВО ПОГЛОЩАЕТ УКРАИНУ