Малишев М.А.
студент 3-го курсу факультету міжнародно-правових відносин НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І.

CONVENTION ON CYBERCRIME: THE MAIN OBJECTIVES AND LEGAL ASPECTS