Дробожур Р.Р.
студент 5-го курсу факультету міжнародно-правових відносин НУ "ОЮА"

Науковий керівник: ст. викладач Плахотіна В.М.

 

СЛІДОВА КАРТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. «ВІРТУАЛЬНІ СЛІДИ»