Семенов В.О.
студент 5-го курсу факультету міжнародно-правових відносин НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ