Кришталь Н.О.

Студентка 2-го курсу факультету правової політології та соціології

Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: к.мат.н., доцент Козін О.Б.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Актуальність теми. Інформаційні технології займають важливу роль в житті кожного із нас. На даний момент тяжко уявити людей, які не користуються сучасною технікою. Необхідність використання техніки вже не викликає сумнівів, оскільки технологія - це одна з розвинутих галузей сучасного життя. Інформаційні технології настільки глибоко засвоїлись в свідомості людей, що  інколи це призводить до відмови від реального світу і перехід у віртуальний. Інформаційні технології впливають на соціальні процеси.

         Перехід в постіндустріальне суспільство свідчить про розвиток інформаційних технологій шляхом розвитку людського інтелекту. Створюються все нові та нові технології, які допомагають жити в комфорті. Оскільки, завдяки мобільному телефону чи мережі Інтернет ми можемо спілкуватись з людьми, які знаходяться за тисячі кілометрів від наc [1].

         Інформаційні технології створюють такі умови, завдяки яким людська праця стає менш необхідною, а це свідчить про процеси механізації. Прикладом, цього виступають такі місця, як заводи, фабрики, оскільки люди здійснюють дії, які повторюються, тому вони придумали спеціальні машини. Власнику підприємства є більша вигода з цього, оскільки праця стає механізованою, трудові ресурси зменшуються. На відмінну від людей технології можуть працювати безперестанку і це дає змогу подолати таке поняття як «людський фактор». А людям залишається засвоювати  інтелектуальну працю і вміло керувати сучасними технологіями. Цей приклад показує, що інформаційні технології сприяють стрімкому розвитку суспільства

         Ніхто не буде заперечувати, що із впровадження інформаційних технологій наше життя стало більш комфортнішим, поява Інтернет мережі дозволяє нам оволодіти будь-якою інформацією, а мобільні телефони забезпечують  швидку комунікацію. Але проблема полягає в тому, що люди не знають границь, тому їм важко зупинитись, що в свою чергу може призвести до залежності. А інформаційні технології іноді можуть підштовхувати людей до деградації, тобто зменшувати розумову діяльність. Тому ще з дитинства, батьки намагаються  не дозволяти своїм дітям довго проводити часу за комп’ютером, а заставляють їх більше читати книги, ходити на різноманітні виставки, що має позитивно впливати на розвиток особистості та їх соціалізації в суспільстві.

Інформаційні технології виступають важливим процесом засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних установок, соціальних цінностей на норм, знань, навиків, які дозволяють ефективно функціонувати в сучасному суспільстві.  На жаль, інколи інформаційні технології гальмують процес становлення особистості в суспільстві. Прикладом може бути перегляд кіно, замість того, щоб прочитати книгу. Це негативно відбивається на інтелектуальному розвитку людини.

          У зв’язку з переходом на нову стадію розвитку суспільства, впровадження інформаційних технологій забезпечує ефективне функціонування і дослідження сучасного суспільства. Інформаційні технології  вміло застосовуються для дослідження суспільства соціологією. Оскільки важко уявити соціологічне дослідження без використання інформаційних технологій(комп’ютерів), тобто обробка соціологічних даних і їх аналіз, складання звітів та презентацій.

         Застосування інформаційних технологій в сфері освіти позитивно впливає на суспільство, оскільки технології відкривають нові можливості. Вивчаючи ту чи іншу дисципліну не можливо обійтись без мережі Інтернет тому, що там зберігається вся необхідна інформація, яку без проблем можна використати для ефективної продуктивності навчання.

         Впровадження технологій в сферу освіти має як позитивний так і негативний вплив:

Позитивний характер проявляється в тому, що новітні інформаційні технології стають не лише рушійною силою прогресу, а й засобом спілкування між країнами, компаніями, університетами, також виступають новою формою торгівлі і потужним засобом, який допомагає людям. Існує безліч можливостей використання інформаційних технологій – від самостійного складання простих і в той же час досконалих програм, створення своїх сторінок в мережі Інтернет, дистанційне навчання до занурення у світ найкращих музейних колекцій і бібліотек світу.

Найбільшим надбанням людства від застосування інформаційних технологій є наближення найкращих досягнень світової культури, моделювання наслідків та реалізації особистих ідей.

Негативний характер проявляється в тому, що люди не помічають наскільки глибоко закріпилися інформаційні технології в їх свідомості. Найбільш негативним моментом є те, що люди замінюють реальне спілкування віртуальним. Більшість сучасних дітей та підлітків, зараз надають перевагу іграм та спілкуванню в соціальних мережах, ніж спілкуванню з реальними людьми. А це свідчить про синдром Інтернет-залежності.

Інформаційні технології негативно впливають на психологічний стан людини, що в свою чергу, призводить до невротичних розладів, які характеризуються комплексністю, тяжкістю та поєднання різних патологічних проявів. Коли люди використовують технології  концентрується їхня увага та засвоюється велика кількість інформації, яка перевантажує мозок та пам'ять, що може призвести до розумової втоми та погіршення уваги.

У процесі використання інформаційних технологій може розвиватися зоровий синдром, який ґрунтується на зоровому стомленні. Поширеними симптомами є зниження гостроти зору; його затуманення; труднощі при переводі погляду з ближніх предметів на дальні і назад; двоїння в очах. Особливо шкідливо для органу зору є ігри з яскравими дрібними елементами, читання та введення тексту, малювання. При значному використанні технологій можливе погіршення шлуночка міокарда, що є причиною виникнення функціональних порушень роботи серця.

Висновок. Інформаційні технології є перспективним і швидко розвиваючим напрямком розвитку сучасного суспільства. Їхня особлива роль в науково-технічному розвитку суспільства полягає в тому, що вони прискорюють процес отримання нових знань та навичок. Таким чином підвищується якість людських ресурсів і збільшується соціальний інтелект.

Вплив інформаційних технологій  треба розглядати з двох боків:  позитивного та негативного. В сучасному суспільстві люди використовують інформаційні технології весь свій час, не замислюючись про наслідки. Тому потрібно вміти розмежовувати реальний світ від віртуального, що сприятиме процесу інтелектуального розвитку людини.

 

Використана література.

Андрощук О. В. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Андрощук. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/22/Downloads/Znpcvsd_2014_1_7%20(2).pdf.

Шпитцберг А. І. Влияние информационных технологий на деятельность современного общества [Електронний ресурс] / А. І. Шпитцберг. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.moluch.ru/archive/65/10857/.

Колин К. К. Благосостояние нации и перспективные технологии [Електронний ресурс] / К. К. Колин – Режим доступу до ресурсу: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/df6427b9f73a227ec325763100427b4.

Безнос О. О. Позитивні та негативні сторони інтернету [Електронний ресурс] / Ольга Олександрівна Безнос – Режим доступу до ресурсу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog2/title-51.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2015 г.) Кришталь Н.О. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА