ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
 
Панченко Юлія Анатоліївна 
 
студентка 2 курсу факультету правової політології та соціології 
Національного університету «Одеська юридична академія»
 
На сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства, коли відбувається прогрес системи державного управління, її демократизація, для підвищення рівня доступу до влади та її прозорості, все більшого поширення набуває розвиток електронного управління. Електронний уряд як забезпечення державних структур ІТ- рішеннями означає додаткові бюджетні затрати, які направлені на просте дублювання в електронному вигляді оффлайнової діяльності [1, С. 108]. Та існує інший підхід. В країнах, які одні з перших серйозно звернулись до ІТ-розробок, у першу чергу це в США та в Великобританії, електронний уряд розглядається швидше як концепція підвищення ефективної діяльності держави в цілому. Таким чином, електронне управління являється необхідним елементом інформаційного суспільства. Тому дослідження цієї теми є досить актуальним.
 
Нові способи взаємодії громадян з органами державної влади, які запропоновані Інтернетом, сприяють розвитку методів державного управління, розширюють можливості впливу громадянського суспільства на управління державою. Також доведено, що розвиток електронного управління заохочує до управління державою раніше політично не активне населення. 
 
На даний час проблемою електронного уряду займаються десятки великих компаній та асоціацій. Лідерами виступають Gartner Group i Accenture.
 
У розвинених країнах Європи для підвищення ефективної та результативної діяльності державної влади створюють портали, головними завданнями яких є:
  • точно, повно інформувати з приводу державних послуг на основі потреб замовника; 
  • забезпечувати трансакції за принципом одного вікна та ін.
Перший такий портал було створено у Великобританії. Крім того, Центральний урядовий портал у Великобританії описує та надає посилання на низку державних послуг; громадяни мають можливість обговорювати різні проблеми на одному зі своїх розділів, який має назву «Простір громадянина». Цей розділ інформує людей про плани держави з перетворення суспільного життя і дає їм можливість висловлювати власну точку зору. Важливу роль у Великобританії надають електронному консультуванню. Аналогічну систему електронного управління використовується і у США [2, С. 7].
 
Урядовий портал Бельгії дає доступ до віртуальних сервісів надання державних послуг, та здійснення будь-яких інтерактивних операцій, навіть управління власним банківським рахунком. 
 
Одним зі світових лідерів у сфері електронного уряду, за даними ООН, є Данія. Майже все листування як всередині органів влади, так і між ними здійснюється винятково у електронному вигляді.  Спілкування громадян з владою у Данії відбувається через урядовий портал, який діє за принципом єдиного вікна. Через цей портал кожен громадянин може отримати доступ до тих послуг, що надаються органами влади. 
 
Портал Португалії значно виділяється із загального ряду європейських порталів. Він більшою мірою орієнтований на формування єдиного інформаційного ресурсу отримання державних послуг. Основна ідея полягає в наданні для зареєстрованих користувачів окремих новинних та пошукових серверів з інформаційних ресурсів та баз даних з окремих органів влади та державних організацій. Пошукові сервіси та інформаційні ресурси містяться в єдиній системі порталів державних послуг. Доступ на ці портали забезпечується з центрального урядового порталу. 
 
За даними ООН, лідером на пострадянському просторі є Естонія, яка займає 13 місце у світі у сфері електронного уряду. Естонський урядовий портал забезпечує єдиний доступ до потрібної інформації та сервісу послуг. Він складається з двох секцій: інформаційної та громадської. Перша забезпечує практичну інформацію про права та обов’язки громадянин, контакти з естонською владою; друга надає змогу громадянам працювати з різними національними базами даних, заповнювати різні аплікаційні форми і писати та надсилати документи.
 
Отже, застосування інформаційних технологій в державному управлінні відкриває великі можливості для вирішення різного роду завдань на різних рівнях, особливо на місцевому муніципальному. На даний час уряд багатьох розвинених країн з розвиненою демократією усвідомлюють весь потенціал інформаційних Інтернет-технологій і можуть дозволити собі існування фінансових програм в області розробки та впровадження систем інформаційного управління державою. 
 
Таким чином, громадяни, отримуючи реальні можливості у прийнятті рішень, підвищують свій рівень довіри до влади, що сприятливо впливає на суспільний порядок, сприяє зниженню соціального напруження та формує більш соціально орієнтований світогляд. Більша прозорість державної влади сприяє більш ефективній побудові громадянського суспільства за рахунок відкритості даних та контролю з боку населення. 
 
Для України є дуже важливим застосування Європейського досвіду електронного урядування, адже це значно вплине на взаємозв’язок громадян та державної влади. 
Список використаної літератури:
1. Семчук І. В. Електронне управління в органах місцевої влади: стан і шляхи вдосконалення / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 106 – 112.
2. Клімушин П. С. Особливості впровадження світового досвіду електронного урядування із застосуванням портальних технологій в систему національного державного управління / П. С. Клімушин // Державне будівництво: електр. наук. фах. вид. – Х : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр»,  – 2010. –  №1 – 13 с.
Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2016 г.) Панченко Ю.А. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ