ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

Ващенко Е. В.

студентка 4-го курсу соціально-правового факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Як відомо, традиційний суверенітет є невід'ємною частиною держави, під яким прийнято розуміти, її політико-правову властивість, зміст якої полягає у праві самостійно вирішувати внутрішні та зовнішні політичні питання без втручання інших держав, організацій та осіб. Взагалі, традиційний суверенітет держави забезпечується наявністю: уряду; законодавства; збройними силами; поліцією; грошима; банківською системою а також не менш обов'язковими елементами – мовою та громадянством [1].

У сучасному світі відбувається стрімке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах діяльності держави. Саме тому, слід звертати увагу на захист її інформаційного та цифрового суверенітетів. Що стосується інформаційного суверенітету держави то це поняття вперше було введено в Законі України «Про інформацію» [2]. На сьогоднішній день забезпечення інформаційного суверенітету в тій чи іншій мірі визначається цілою низкою законів, зокрема «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України», Законом України «Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю " і т.д.

Захист інформаційного суверенітету держави, повинен будуватися, на її законодавчій базі, ідеології і національної медійної інфраструктури. Обов'язковими елементами захисту інформаційного суверенітету держави повинні бути власні: пошукові машини, довідкові ресурси; соціальні мережі, месенджери; блоги, форуми, розсилки; інтернет-ЗМІ, традиційні ЗМІ та телебачення; відеосервіси та інші ресурси. [3].

Що стосується, цифрового суверенітету то це, перш за все, право держави визначати свою інформаційну політику самостійно, розпоряджатися власною цифровою інфраструктурою. Цифровий суверенітет держави повинен забезпечувати: захищеність цифрової інфраструктури від вірусів, зламів, крадіжки даних, спаму.

Необхідно пам’ятати, що саме до обов'язкових складових цифрового суверенітету держави відносять електронний та інформаційний щити. І ці поняття не є тотожними і їх необхідно відрізняти.

Електронний щит - це власна апаратна платформа (мережева інфраструктура та персональні комп’ютери), контрольована програмна і мобільна платформа.

Інформаційний щит – це власна Інтернет – інфраструктура, медійна структура, електронні ЗМІ, телебачення та Інтернет, система і засоби власної пропаганди для ведення інформаційних воєн, ідеологія, ринок ідеологічних послуг [4].

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що в сучасних умовах у Української держави виникла гостра потреба у формуванні та забезпеченні власного інформаційного суверенітету. Існує безліч законів які регулюють інформаційний суверенітет в той чи в іншій мірі. Але вони не поки що не враховують, що інформаційний суверенітет сучасної держави ґрунтується на технічних моментах, а саме на власних: програмному забезпеченні, інтернет - інфраструктурі, ідеології, національної ідеї [4].

Список використаної літератури:

  1. Проблемные аспекты защиты информационного суверенитета государства и перспективы его защиты в Украине / Задерейко А.В., Троянский А.В., Чечельницкий В.Я. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 2. - С. 10 – 13.
  2. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. –1992. – №48. – Ст. 650.
  3. Проблемные аспекты защиты информационного суверенитета Украины. Задерейко О.В. Логинова Н.И., Трофименко Е.Г., Троянский О.В. // Інфокомунікації - сучасність та майбутнє: матеріали сьомої міжнар. наук.-пр. конф. м. Одеса 26-27 жовт. 2017 р.: в 3 ч. Ч.1. - Одеса, ОНАЗ, 2017. С. 106 – 108.
  4. Вопросы обеспечения информационного суверенитета государств в виртуальной среде интернет и тенденции их развития / А.В. Задерейко // «Науковий вестник Херсонського державного университета. Серия: Юридичні науки, Випуск 5. – Т. ІІ за 2013 г. – С. 23 – 26.

Науковий керівник: доцент Задерейко О.В.