ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВЕДЕННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Засієнко І. О.

студент 4-го курсу соціально-правового факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Нажаль, злочинність – це невід’ємний елемент суспільства. Як повідомляється Генеральною прокуратурою України за 2017 рік в нашій державі зареєстровано майже 496 тисяч злочинів [1].

Діяльність правоохоронних органів є дуже складною та різносторонньою. Вона спрямована на забезпечення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, суспільства і держави, попередження, припинення правопорушень, застосування державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили закон та правопорядок. Розслідування кримінальних правопорушень в Україні здійснюють слідчі підрозділи поліції, прокуратури, Служби безпеки України та інші.

З метою забезпечення реєстрації кримінальних проваджень, аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі та інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів у 2012 році, разом з набранням чинності Кримінального процесуального кодексу України, запрацювала створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних – Єдиний реєстр досудових розслідувань [2].

На сьогодні Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) є незамінним атрибутом діяльності слідчих підрозділів, адже через дану електрону базу здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Для користування ЄРДР необхідно отримати спеціальний електронний індивідуальний «ключ», який видається певному колу осіб, що визначені наказом Генеральної прокуратури України, мати програмне забезпечення Java і Firefox та підключення до мережі Інтернет з постійною швидкістю не менше 128 Кбіт/сек [3]. Користувачами та реєстраторами є: слідчі органів поліції, безпеки та інші наділені повноваженнями на здійснення досудового розслідування, керівники органів досудового розслідування, прокурори, в тому числі керівники прокуратур. Доступ до Реєстру вирішено обмежити для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу та впливу на хід кримінального провадження.

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин, вносять відомості до Реєстру на підставі заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або ж у разі виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення [4]. При реєстрації інформації про кримінальне правопорушення потрібно зазначити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням відповідної статті (частини статті) Кримінального кодексу України, заподіяні збитки, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка внесла інформацію до Реєстру та інші відомості, передбачені законодавством.

У Реєстрі автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюються номер кримінального провадження, який складається з коду органу, який розпочав досудове розслідування, року, коду відомства та територіального органу, номеру кримінального провадження [2].

Не менш важливе значення ЄРДР має безпосередньо для прокурорів, які під час досудового розслідування здійснюють процесуальне керівництво у вигляді надання вказівок слідчому. За допомогою Реєстру прокурор слідкує за рухом розслідуванням, на якому етапі перебуває провадження.

Отже, ЄРДР є електронною системою, що дозволяє систематизувати, певним чином автоматизувати, здійснювати й контролювати облік  кримінальних правопорушень та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Як і будь-яка автоматизована система, Реєстр потребує подальшого вдосконалення та розвитку його можливостей, його запровадження сприяє зручному, зрозумілому та простому веденню проваджень слідчим по всій території України.

Список використаної літератури:

  1. ГПУ. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності [Електронний ресурс] / ГПУ // Генеральна прокуратура України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://ark.gp.gov.ua/ua/statinfo.html.
  2. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139.
  3. ГПУ. Важлива інформація для користувачів єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) [Електронний ресурс] / ГПУ // Генеральна прокуратура України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ark.gp.gov.ua/ua/severdr.html.
  4.  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

Науковий керівник: доцент Трофименко О. Г.

 

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции "Информатизация общества: проблемы и перспективы" (2018 г.) Засієнко І. О. ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ