Овчаренко С.С.

студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

В наш час використання Інтернету в сфері науки, культури, освіти, бізнесу та інших сферах діяльності людини набуває все більшої популярності як засіб зв’язку і обміну даними. Разом з тим, легкість копіювання та передавання файлів в Інтернеті на сьогодні сформувало значну проблему – складність забезпечення захисту авторських прав в Мережі. Так, дуже часто на сайтах можна знайти інформацію, яку розміщено без згоди, а подекуди і в супереч бажанню самого автора. Проблема породжує не лише морально-етичні суперечки, але й спричиняє значні збитки широкому колу творців: від співаків і письменників, пісні та книги яких розповсюджуються мережею Інтернет без всяко платні, до великих компаній, які розробляють програмне забезпечення.

Щорічні втрати бізнесу та урядів внаслідок таких порушень сягають мільярдів доларів. Так, зокрема, за даними Асоціації боротьби з підробками і піратством, Україна посідає дев’яте місце в рейтингу країн, що виробляють контрафактну продукцію. Результати цього дослід­ження показують, що Китай та Росія посідають перше місце у світі за виробництвом піратської продукції. До числа “найкращих” потрапили Індія, Бразилія, Індонезія, В’єтнам, Пакистан, Туреч­чина і, на жаль, Україна [1].

Слід зазначити, що Інтернет – це глобальна віртуальна мережа, і те що відбувається в ній, незважаючи на постійні пошуки технічних рішень, все ще складно прив'язати до географічних кордонів. Природа Інтернету дозволяє працювати в Мережі максимально анонімно, дає можливість бути повністю мобільним і здійснювати діяльність з будь-якої точки світу. Все це створює сприятливе середовище для здійснення протиправних дій. У таких умовах ні національне законодавство, ні регіональне не є ефективними, а протидіяти Інтернет-піратству можна лише на міжнародному рівні у співробітництві з іншими державами.

В галузі захисту авторського права важливою є діяльність Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ), яка здійснює адміністративні функції міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності. Метою діяльності цієї міжнародної організації є сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом забезпечення співробітництва між державами та забезпечення адміністративного управління багатосторонніми договорами, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності.

На сьогодні, Україна є учасницею 22-ох міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, адміністративні функції яких виконує ВОІВ [2]. Участь України в деяких договорах та угодах (наприклад, Договір про патентну кооперацію, Мадридська угода та Протокол до неї) забезпечує спрощення процедури отримання правової охорони відповідних результатів інтелектуальної діяльності в іноземних державах шляхом подання однієї заявки на одній мові, користуючись, у разі потреби, послугами одного патентного повіреного, замість здійснення цієї процедури для кожної країни окремо. Це значно зменшує витрати заявників при патентуванні за кордоном.

Україна цілеспрямовано працює над вдосконаленням національного законодавства в сфері інтелектуальної власності, виявленням, попередженням і припиненням правопорушень в сфері інтелектуальної власності, удосконаленням системи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, сприянням науковим дослідженням, викладацькій діяльності, навчанню українських фахівців у сфері інтелектуальної власності. Під час 51-ої серії засідань Асамблей ВОІВ (23 вересня – 2 жовтня 2013 р.) державами-членами прийнято консенсусом рішення про надання Державній службі інтелектуальної власності України статусів Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи, а також підписано двосторонню угоду з Бюро ВОІВ про виконання Держслужбою вказаних функцій.

Крім ВОІВ на міжнародну боротьбу з кіберзлочинністю спрямовують свої сили такі міжнародні організації: Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Спеціальна комісія ОЕСР по спаму, Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), Міжнародна асоціація державних органів, які контролюють дотримання прав споживачів (ICPEN), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) та ін. Їхнє призначення – сприяння міжнародному співробітництву в галузі застосування законодавства проти спаму та вжиття заходів щодо супутніх спаму проблем, таких як онлайн-шахрайство, фішинг, розповсюдження вірусів тощо.

Нажаль, на сьогодні рівень кіберзлочинності з кожним роком все збільшується. Автори та власники інтелектуальної власності втрачають загалом мільярди доларів збитків від несанкціонованого використання їх продукції. І ця тенденція невтішна: кількість незаконно розповсюджуваних файлів в Інтернеті з кожним роком все збільшується. Саме тому можна стверджувати, що жодна держава сьогодні не в змозі протистояти кіберзлочинності самостійно, а тому тільки спільними зусиллями можна подолати дестабілізаційні дії злочинців.

Література

  1. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : Парламентські слухання. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/zakon/skl5/par_sl/ sl2110307.htm. – Назва з екрану.
  2. Всесвітня організація інтелектуальної власності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wipo. – Назва з екрану.
Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2014 г.) Овчаренко С.С. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ